dinsdag 29 juli 2008

Buenas vacaciones!

Terug van 8 dagen vakantie in Spanje heb ik weinig zin in commentaar op de Belgische politiek. Ik verneem dat de regering Leterme gewoon doorgaat en de communautaire problemen (tijdelijk) worden geparkeerd in een dialoog van gemeenschappen, gewesten en federale entiteiten. De koninklijke bemiddelaars krijgen wellicht de tijd om hiertoe een “aangepast” kader te creëren. Inmiddels kunnen alle (overspannen) topacteurs genieten van een deugddoende vakantie. Buenas vacaciones!
Dit Dagboek zal dit politieke interludium respecteren. Be Free heeft ook recht op een time-out. Vandaag had ik nog wel een interview met het journaal van France 3 over de deadline “du 31 juillet”. Ik heb aan reporter Regis Nusbaum (tot zijn grote ontgoocheling) gezegd dat donderdag een dag wordt als een andere in België. The day after zal er niets gebeuren, net zoals tijdens de afgelopen 400 dagen. Deadlines in de Belgische politiek beginnen soapallures te krijgen.
Die ervaring had ik ook bij ons bezoek aan “La Sagrada Familia” in Barcelona. Bij ons vorige bezoek in april 2005 maakte een Vlaming mij toen de bemerking dat de splitsing van BHV nog langer zal duren dan de bouw van de kathedraal (gestart door architect Gaudi in 1886 en nog steeds niet voltooid…). Dit jaar hebben we gelukkig geen Vlamingen ontmoet in Barcelona; wel kreeg ik van een Leuvenaar op het strand van L’Ampolla de vraag waarom ik mijn T-shirt BHV Splitsen NU in Zaventem had gelaten. Ik antwoordde hem dat het te warm was onder de Spaanse zon maar mijn “grapje” klonk niet al te geloofwaardig. Het belooft voor de Gordel.
Bij onze terugkeer wachtte wel positief nieuws: Herman is grootvader geworden van Lander. Hij weegt 3 kg en is 48,5 cm groot. Misschien kan Lander zich later de kleinzoon noemen van de laatste Belgische Kamervoorzitter en weet hij nog dat zijn grootoom Eric zich in het begin van deze eeuw inzette voor de splitsing van de nog unitaire kieskring BHV. Maar wellicht zal het einde van juli 2008 door Lander alleen herinnerd worden als de maand van zijn geboorte en is die deadline van 31 juli zelfs geen voetnoot in de geschiedenis van België. Een goed verlof! Bonnes vacances!

woensdag 16 juli 2008

The Day After

Ik ben steeds pessimist geweest over de slaagkansen voor 15 juli tenzij er een mirakel zou gebeuren. Het resultaat van de “onderhandelingen” kent u: geen akkoord over nieuwe stappen in de staatshervorming en geen splitsing van BHV. In een mededeling bij zijn ontslag zegt Eerste Minister Leterme dat “ tegengestelde visies tussen de gemeenschappen niet te overbruggen zijn en het overlegmodel op louter federaal niveau zijn limieten heeft bereikt.”
The Day After wordt nu alle heil verwacht van een rechtstreekse onderhandeling tussen de deelstaten. Zij gaan de weg bereiden voor een confederaal model na 2009. Intussen zou de Regering Leterme worden heropgestart en blijft de federale Regering buiten het communautaire gewoel.
Van CD&V-zijde werd steeds gesteld dat de federale regering de motor moet zijn van de staatshervorming wil men echt tot resultaten komen. Waarom zouden Peeters en Demotte kunnen bereiken waar toe Leterme, Reynders, Di Rupo en Milquet niet in staat waren? Gaat Demotte nu instemmen met fiscale verantwoordelijkheid en financiële responsabilisering van de gewesten en een overdracht van bevoegdheden inzake werkgelegenheid en gezondheidsbeleid naar de deelstaten? Vinden Picqué en K. Peeters een compromis over BHV?
Welke marge hebben Minister-presidenten om compromissen te sluiten terwijl de reële machthebbers (en dat zijn de partijvoorzitters en de federale ministers) aan de zijlijn staan? Een onderhandeling tussen de deelstaten riskeert neer te komen op een eerste klas begrafenis van een nieuwe staatshervorming als men vooraf geen akkoord heeft over een resultaatsverbintenis en timing. De lippendienst die Reynders ,Di Rupo en Milquet vandaag aan een “grote” staatshervorming bewijzen zal vlug worden omgezet in een “non” als het echt gaat over bevoegdheden, middelen en het respecteren van de taalgrenzen. Wij mogen na 400 dagen Franstalige blokkering niet naïef zijn. Zij zullen alles doen om het confederaal model te verhinderen.
De Franstaligen hopen vurig op een doorstart van de Regering Leterme en een evacuatie van de communautaire discussie naar een vrijblijvende werkgroep tussen de deelstaten die de staatshervorming moet tillen over de regionale verkiezingen. Als de Vlaamse partijen in dit scenario stappen zonder garanties gaan we naar de Vlaamse verkiezingen zonder bilan inzake bevoegdheidsoverdracht en fiscale autonomie en zonder splitsing van BHV. De franstaligen hebben dan hun doel bereikt en Kris Peeters zal in Vlaanderen verantwoordelijk worden gesteld voor het gebrek aan Vlaamse realisaties. In het Vlaams Parlement zal de Vlaamse Regering hierop elke week worden ondervraagd en afgerekend .
Daarom moet de houding van CD&V in de komende weken zijn dat de franstaligen nu aan zet moeten komen. Als ze dit land opnieuw bestuurbaar willen maken moeten zij maar eens concrete voorstellen formuleren hoe ze deze Staat willen hervormen en redden. Wat is hun plan B nu ze Plan A hebben gekelderd?

zondag 13 juli 2008

Boycot Gordel (2)

Volgens Vlaams Volksvertegenwoordiger Eric Van Rompuy zijn de verklaringen van de niet-benoemde burgemeester van Linkebeek een provocatie en een gefrustreerde reactie op de goedkeuring door de hoogste rechtsinstanties van de Vlaamse wooncode en de omzendbrief Peeters. Door de doortocht van de Gordel te koppelen aan het verbod om een Vlaamse politieke boodschap te uiten tast de heer Thiéry de vrijheid van meningsuiting aan. Als Vlamingen op hun grondgebied niet meer het recht hebben op een vreedzame manier voor hun mening uit te komen kunnen vragen worden gesteld over de democratische ingesteldheid van de 3 niet-benoemde burgemeesters in de Vlaamse Rand. Zij gedragen zich meer en meer alsof hun gemeenten niet langer bij Vlaanderen horen en ze geen verantwoording meer verschuldigd zijn aan de Vlaamse voogdij-overheid maar voortaan als faciliteitengemeenten integraal deel uitmaken van het Brussels Gewest. Volgens Van Rompuy is het totaal uitgesloten dat ze nog tot burgemeester worden benoemd.
Van Rompuy vindt het ook nooit gezien dat burgemeesters de doortocht van de Gordel op hun grondgebied koppelen aan gemeenteraadsbeslissingen van buurgemeenten als Overijse, Zaventem of Vilvoorde. Met welk recht spreken ze zich uit over democratisch genomen raadsbeslissingen in andere gemeenten? De franstalige politici beschouwen de Vlamingen blijkbaar reeds als een gevaar voor de openbare orde als ze opkomen voor het Vlaams karakter van hun gemeenten. Ook vinden ze dat “bestuurlijke politiemaatregelen” nodig zijn om de uiting van een” Vlaamse politieke opinie” te beletten. Volgens Van Rompuy getuigen dergelijke uitlatingen van een nooit geziene francofonie en onverdraagzaamheid t.a.v. Vlaanderen.
Van Rompuy vindt het ook geen toeval dat de FDF- waarnemend Burgemeester van Linkebeek dit weekend van 15 juli naar buiten komt met zijn provocaties en frustraties. Zijn optreden past in de strategie van FDF-voorzitter Maingain die de splitsing van BHV zonder uitbreiding van Brussel ten allen prijze wil verhinderen. In deze sfeer acht Van Rompuy het uitgesloten om nog te komen tot een vergelijk over BHV in de huidige onderhandelingen.

donderdag 10 juli 2008

11 juli

Ik heb dit jaar geen zin in grote 11-juli beschouwingen. De ontnuchtering op 15 juli zou te groot kunnen zijn. Reeds bijna 10 jaar wachten we op de uitvoering van de resoluties van het Vlaams Parlement en voor de splitsing van BHV zou maar vijf minuten politieke moed volstaan. De verwachtingen naar 15 juli zijn al serieus teruggeschroefd. Maar zelfs deze Cola Light is nog “trop” voor de franstaligen.
Zelfs Etienne Davignon beseft dezer dagen dat zonder grondige staatshervorming België niet langer leefbaar is. De Franstalige politici maken de historische vergissing te blijven weigeren onze staatsstructuren aan te passen en te streven naar een New Deal tussen de gemeenschappen in dit land. Ze beseffen nog steeds niet dat “er ligt een Staat te sterven.”
Enkele jaren terug stonden Louis Michel, Di Rupo, Onkelinx, Reynders en Van Cauwenberghe te drummen om op de eerste rij te staan op de 11- juli viering van het Vlaams Parlement op het Stadhuis in Brussel. Het waren de gloriejaren van paars toen er geen communautaire problemen meer waren en Dewael op koffie-visite ging bij Di Rupo. Morgen zijn de Franstalige politici opnieuw welkom op het Stadhuis maar ze moeten beseffen dat ze naar een feest komen en niet naar een eerste klas begrafenis van de verzuchtingen van het Vlaams Parlement.
Moest ik Vlaams Parlementsvoorzitter zijn, zou ik mijn toespraak openen met:
“Waalse vrienden: we staan op enkele dagen van een historisch rendez-vous . Besef dat dit één van de laatste kansen is op een grondige hervorming van deze Belgische Staat, enz…”
En ik zou eindigen met : ” hopelijk zien we mekaar hier terug op 11 juli 2009 in een nieuw en hervormd land!”. Zoniet zal de Vlaamse parlementsvoorzitter anno 2009 zijn toespraak wellicht moeten beginnen met het Plan B waar niemand vandaag durft over spreken : VOLK, WORD STAAT!

woensdag 2 juli 2008

Boycot Gordel?

De 3 niet-benoemde burgemeesters van Kraainem, Wezembeek-Oppem en Linkebeek gaan de Gordel boycotten. Ze denken eraan 100.000 Vlaamse Gordelaars de doortocht te ontzeggen op het grondgebied van 3 Vlaamse gemeenten. Ze zijn enkel bereid de Gordel toe te laten als er op 15 juli een voor hen aanvaardbaar akkoord uit de bus komt en de Gordel ontdaan wordt van zijn politieke boodschap.

De Zes zijn van hen; de Vlamingen worden zelfs het recht ontzegd op hun grondgebied te wandelen of te fietsen.  Volgens de waarnemend Burgemeester van Kraainem vormen de Gordelaars een gevaar voor de “openbare veiligheid”.  Hun boycot kadert in hun politieke strategie: “Vlamingen buiten in de Zes”.
Na de “oog om oog, tand om tand” verklaringen van de waarnemend Burgemeester van Wezembeek-Oppem gaat de escalatie verder.  De Vlaamse Regering is de “vijand” en de Vlamingen zijn “racisten”.  Ze gedragen zich alsof hun gemeenten niet langer deel uitmaken van Vlaanderen.  De waarnemend Burgemeester van Kraainem, Arnold d’Oreye de Lantremagne, stelt dat de Gordelaars geen politieke stellingnames mogen formuleren die hen niet zinnen: geen vrije meningsuiting meer op “hun” grondgebied.  Ze leveren hiermee het ultieme bewijs dat ze het ambt van Burgemeester onwaardig zijn.  Minister Keulen heeft er een nieuw lastenboek bij om hen niet te benoemen. In het Vlaams Parlement zei dat ik hierover tijdens het vragenuur:” hiermee is de deur dichtgeslagen.Het dossier is nu definitief gesloten. Van een benoeming kan geen sprake meer zijn.”
Deze morgen had ik voor de camera’s van Terzake een confrontatie met de waarnemend Burgemeester van Kraainem.  Mooie televisie en Belgische folklore ware het niet dat de ware mentaliteit van deze heren meer dan ooit tot uiting komt.  Ze beschouwen de Vlamingen als “vijanden” die het recht niet meer hebben te circuleren op “hun” grondgebied want voor hen liggen de Zes niet langer in Vlaanderen. 

Op 7 september zal de Gordel doorgaan zoals de vorige 27 edities.  Hun boycot zal daar niets aan veranderen.  Maar wie nog hoopt op een onderhandelde oplossing voor 15 juli moet vanavond naar Terzake kijken.  De Franstaligen tonen hun ware bedoelingen: “Vlamingen buiten” in de Zes. Ik heb voor de gelegenheid mijn truitje “splits BHV: NU” weer uit de kast gehaald en de banden van mijn gordelfiets opgepomt. 
Strijdbaarder dan ooit!