maandag 3 december 2007

Big Bang

Tijdens de verkiezingen van 2004 gebruikte ik in een interview in De Morgen het woord Big Bang .Het leverde me de banbliksems van de toenmalige partijleiding op.
Vandaag schrijft Béatrice Delvaux in haar editoriaal in Le Soir:”Un big bang institutionnel s’impose”.Zelfs franstalig België schrikt niet meer terug voor deze gedachte!
In DS lees ik ook een pleidooi “voor een nieuw grootschalig akkoord over de nieuwe evenwichten in dit land. Deze moeten worden uitgetekend door een nationale Conventie “. Mijn broer Herman kwam als Verkenner reeds tot deze conclusie . Hij kreeg hiervoor ook veel kritiek. Big Bang en Conventie: twee begrippen die mekaar nu blijkbaar vinden. Zelfs Verhofstadt spreekt van de noodzaak van een “grote” staatshervorming en van de Conventie-idee van Herman. Ooit viel hij in een toespaak voor de Gestelde Lichamen uit tegen de “omfloerste” separatisten. Times are changing.

zondag 2 december 2007

Regimecrisis

Gevraagd naar een reactie zei ik bij het binnenkomen van het CD&V-partijbestuur in Zellik:“De Vlamingen en Franstaligen zijn het niet eens over de toekomst van dit land. Dit is een ernstige regimecrisis. Het gaat om meer dan een vervanging van Leterme door Reynders en van CDH door Ecolo. Er moet een nieuwe basis van samenwerking tussen de gemeenschappen worden gevonden. De weigering van de franstalige partijen om onze staatsordening aan te passen blokkeert dit land. Zonder institutionele hervormingen is dit land niet langer levensvatbaar”.
Het viel mij zaterdagavond op enkele lokale recepties op dat de bevolking dit formatieberaad meer en meer ervaart als een vaudeville.Vele Vlamingen reageren opgelucht dat er “niet is toegegeven” maar vragen zich ook af: wat nu?
Het spelletje Zwarte Piet doorspelen heeft elke vertrouwensbasis definitief ondermijnd. Op wat heeft men vorige week ja of neen gezegd?Wie pleegde woordbreuk op welk voorstel? Hoe kan dit formatieberaad terug geloofwaardig opstarten? De sfeer is totaal verziekt. Het kartel zal ongetwijfeld zijn standpunt verharden.De (mogelijke) compromissen van Yves Leterme en Herman Van Rompuy werden als onvoldoende beschouwd. De lat kan nu toch niet lager worden gelegd onder een Franstalige formateur. Café-partijstrategen denken dat een Franstalige formateur gewilliger zal zijn als hem de wortel van het premierschap wordt voorgehouden maar dezelfden zeggen dat een Regering zonder Leterme als premier in Vlaanderen niet aanvaaardbaar is.
De nieuwe as CDH-PS zal de “non” tegen een bevoegdheidsoverdracht in sociale zekerheid en fiscaliteit nog versterken. Met dat op het menu zal de Conventie zelfs niet kunnen van start gaan. Daar moet men zich geen illusies over maken. Ecolo herhaalt zijn veto tegen N-VA in een Regering en wil niet depanneren. Reynders heeft geen bondgenoten meer in Wallonië en zal Maingain en het FDF moeten loslaten wil hij voor de Vlamingen aanvaardbaar zijn.
We zijn weer op weg voor weken rondjes draaien op een piste waar niemand weet waar de eindmeet ligt. Het spektakel doet mij denken aan de memorabele woorden van Karel Van Wijnendaele:“we hebben nog onze ogen om te schreien.” Triste Belgique.