dinsdag 30 oktober 2007

Herman 60

Mijn broer Herman wordt morgen op 31 oktober 60. Hij zit dezer dagen met Trui ergens op een boot tussen Rome en Ismir (Turkije). Hij vroeg me op zijn BlackBerry enkel te mailen als er echt iets belangrijks is maar ik ben van plan hem deze week enkel een gelukkige verjaardag te wensen. Dat bericht is blijvend, de rest is morgen wellicht achterhaald.
Op zijn 40 en 50 hield hij – traditiegetrouw- een korte tafelrede in familiekring. Ik heb de teksten bewaard en deze geven goed weer wat hij vaak heeft gezegd: “De politiek is in alles maar niet alles is politiek. Diep in mijn hart ben ik een schrijver, een dichter zonder verzen, een schepper van mijn eigen wereld van dromen en idealen.”

In Sint-Genesius-Rode ( oktober 1987)

Veertig jaar oud!

Ik kijk vol dankbaarheid terug op “mijn” thuis, op mijn opvoeding, mijn school. Verwend, voel ik me in menig opzicht. Verzoend met het leven op 40 meer dan op 16. Hoe ouder men wordt, hoe serener.

Het mooiste wat er in het leven is:

- Trouw blijven aan de opvattingen van uw jonge jaren. Kardinaal Suenens zei dat ooit. Voor uw mening uitkomen. De mooiste inleiding op een spreekbeurt die ik ooit kreeg van iemand was: “Amicus Plato, sed magis amicus veritas.” Er is nog zoveel te zeggen en te doen.
- Samen oud worden

Wat zullen wij dan doen? “Voir grandir un arbre et jouer avec les enfants” (Von Moltke)

Herman Van Rompuy

In Sint-Genesius-Rode(oktober 1997)

Hendrik Marsman schreef in “Brief aan een vriend”:

Tracht, na uw vijftigste jaar,
langzaam te leren, dat het goed is
als de bladeren vallen;
de sterken worden dan toch nog lang niet gerooid;
zeg tot u-zelf: “ik wil pas vallen
onder den winterstorm”-
Laat uw humor, uw gloed, uw snelle boosaardige tong
u vooral niet begeven
en bezoek mij, nog eenmaal,
in het huis van mijn ouderdom.


In elk geval het leven is te kort, teveel “een schijn van een schaduw” (Pindaros) opdat we niet zouden pogen het goed te hebben voor de anderen en onszelf. Toen mijn dochter mij onlangs het mooiste liefdesgedicht vroeg dat ik kende gaf ik haar een indrukwekkend aantal maar één ervan vind ik het mooiste. Het is de dichter Auden die over zijn overleden vriend schrijft, die dat doet met heel eenvoudige woorden met een eindwoord dat tragisch is maar dat moet gelezen worden als een blijk van onsterfelijk heimwee.


“Hij was mijn noord, mijn zuid, mijn oost en west
Mijn werkweek en mijn zondagsrust
Mijn dag, mijn nacht, mijn woord, mijn lied;
ik dacht dat liefde eeuwig was: zo is het niet”

“You were my North my South, my East my West
My working week, my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk my song
I thought love would last forever. I was wrong.”


Dat is wat ik wens op mijn vijftigste verjaardag, een onsterfelijk heimwee naar de goedheid van het leven.
Herman Van Rompuy


Op zijn 25 in 1973 (toen ik in Manchester studeerde) schreef Herman mij in een brief:

“Ik heb vorige week een prachtige film op tv gezien over Don Quichotte de la Mancha, de gek omdat geen mens hem begreep. Op het einde komt Dulcenea van el Toboso bij hem, op zijn sterfbed om hem te danken voor de droom die hij haar had meegegeven. Dulcenea was zijn platonische liefde in de oude stijl van de ridders, de vechters. ‘Herman’ betekent vechter. Het zijn niet de aanhouders die winnen, dat zijn alleen koppigaards en op de duur ridikulen. Het zijn de vechters die winnen omdat ze nooit hebben willen veroveren”.

Herman, vandaag klinken je woorden authentieker dan ooit. Op 60 ligt het leven nog wijd voor je open. En vecht steeds verder op jouw manier. Be Free and fare thou well.

Gelukkige Verjaardag,
Je broer Eric

 

 

zondag 28 oktober 2007

Controverse (2)

Het debat op Controverse ( met de drie burgemeesters van de faciliteitengemeenten) werd –zoals te verwachten- een totaal dovemansgesprek.
De Franstaligen noemen de omzendbrief Peeters “ onwettelijk”, stellen het taalstatuut van de faciliteitengemeente in vraag ( aanhechting bij Brussel) en vinden het normaal dat op gemeenteraden in Kraainem, Wezembeek-Oppem en Linkebeek Frans wordt gesproken. Ze blijven ook de voogdij betwisten van de Vlaamse Regering op hun lokaal bestuur. Ik heb op RTL-TVI herhaald wat ik samen met minister Keulen in het Vlaams Parlement heb gezegd:hoe kunnen burgemeesters door de Vlaamse Regering worden benoemd die de wet niet respecteren? Wie daar nog aan twijfelt, moet maar de video opvragen van Controverse. Aan de chantage van Maingain zal niet worden toegegeven, noch door de Vlaamse regering noch door het Vlaams Parlement. Na de uitzending zeiden de burgemeesters mij dat ze dit nu wel hebben begrepen. Maar berouw komt maar pas na de zonde. En in de politiek bestaan geen penitenties.

zaterdag 27 oktober 2007

Controverse

Zondag neem ik (om 12 u tot 13 u ) deel aan “Controverse” op RTL TVi . Het debat gaat over de faciliteitengemeenten en BHV. Deelnemers zijn van franstalige kant de Burgemeesters van Wezembeek-Oppem (van Hoobrouck), Kraainem (d’Oreye de Lantremange) en Linkebeek (Thierry).Ook de gewezen Burgemeester van Voeren José Happart is van de partij. Van Vlaamse kant worden de kleuren verdedigd door J.M. Dedecker en Eric Van Rompuy. Ambiance verzekerd. Alle deelnemers staan borg voor een sereen klimaat…Niet te missen voor al diegenen die denken dat er nog een onderhandelde oplossing mogelijk is vóór 7 november.

vrijdag 19 oktober 2007

30 jaar in de politiek

Dit weekend van oktober is het 30 jaar geleden dat ik in Blankenberge in de Duinse Polders verkozen werd tot nationaal voorzitter van de CVP-Jongeren. Ik verzette me toen in mijn politieke maidenspeech tegen het zgn. Egmontpakt dat voorzag in inschrijvingsrechten in Brussel voor franstaligen woonachtig in 25 gemeenten van de Vlaamse Rand. De toenmalige voorzitter van het FDF, Antoinette Spaak, was mijn schietschijf (tot groot ongenoegen van de toenmalige CVP-voorzitter Wilfried Martens). 30 jaar later haalde ik deze week op de tribune van het Vlaams Parlement uit naar de huidige voorzitter van het FDF O. Maingain. Ik noemde hem een inciviek omdat hij oproept om maandag a.s. Frans te spreken op de gemeenteraden in de Vlaamse faciliteitengemeenten (zie mijn Dagboek van woensdag “Maingain inciviek”).
La Libre Belgique schreef:“Une fois n’est pas coûtume:Eric Van Rompuy a parlé français mercredi au parlement flamand. C’était, il est vrai, pour critiquer Olivier Maingain”. Na 30 jaar heb ik mijn strijdbaarheid voor de Rand en de Vlaamse zaak nog steeds niet verloren. Integendeel.
Vandaag las ik in de pers dat “het tijd wordt om Van Rompuy en co definitief aan de kant te zetten.” Herman wordt verweten teveel staatsman te zijn terwijl Eric op oorlogspad is in de Vlaamse Rand. Herman de wijze en Eric de rebel.  We voelen ons beiden goed in deze rol. Dat is zo al 30 jaar en “nous restons forts et unis” ten bate van de Vlaamse zaak. Ik zie in de kranten dat de verwijten “off the record” en “anoniem strijdvaardig” door sommige partij-en kartelgenoten worden geformuleerd. Ze getuigen niet van grote moed en maken geen indruk. We hebben al andere stormen doorstaan. En ik wens ze toe dat ze in 2037 niet anononiem maar publiek op de tribune durven staan zoals Herman en ik dat al 30 jaar doen.
In La Libre Belgique van vandaag formuleer ik nog eens wat een Van Rompuy denkt over de huidige politieke toestand. Ik laat aan u over om uit te maken wat wijs en wat rebels is…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Van Rompuy : “Olivier Maingain joue avec le feu”(La libre Belgique-Fr. Vandewoestijne)

Pour le député flamand (CD & V) le coup de force de lundi, en périphérie, ne peut que conduire à l’escalade.


Entretien

Ca chauffe au sein du cartel flamand…

EVR:Ceux qui espèrent que le cartel flamand va exploser se font des illusions. Nous sommes allés ensemble aux élections, nous avons gagné. Nous constituons un groupe commun à la Chambre, même si CD & V et N-VA demeurent deux partis. Nous nous sommes engagés à obtenir une réforme de l’Etat en profondeur et la scission de BHV. Mais il y a deux difficultés : l’orange bleue ne dispose pas de majorité des deux tiers - il faut donc chercher un apport extérieur - et puis il y a ce “non” francophone.

La N-VA dit à présent refuser le “phasage” de la réforme de l’Etat. Y a-t-il unanimité au CD & V pour l’accepter ?

EVR:Au terme de la mission de mon frère, Herman, il y avait suffisamment de convergences entre les quatre partis pour continuer. Mais il n’y a jamais eu de schéma très précis. Il faut encore négocier le contenu et sur ce qui doit être voté avant les élections de 2009. Il faut la clarté dans les prochains jours.

Soutenez-vous l’idée d’un comité des Sages ou craignez-vous le “frigo” ?

EVR:Pas question d’encommissionner la réforme !

On promet une cuillerée de sucre aux francophones en échange de BHV… Quel mépris !

EVR:On peut négocier, mais les partis flamands refusent certaines pistes : l’élargissement de Bruxelles, l’attribution de compétences à la Communauté française en matière de culture, d’enseignement dans la périphérie, la ratification de la Convention cadre sur les minorités, l’assouplissement des circulaires Peeters.


Vous dites donc aussi : la scission sans compensation pour les francophones.


EVR:Actuellement, je me demande si les francophones, et Olivier Maingain en particulier, sont prêts à négocier. Quand je vois que lundi prochain, ils organisent des conseils communaux, pendant lesquels des mandataires s’exprimeront en français, ce qui est totalement en contradiction avec la législation linguistique… C’est vraiment jouer avec le feu. C’est de la provocation. Comment voulez-vous négocier dans un tel contexte ? Veulent-ils vraiment aboutir à une solution sur BHV ? Si les francophones continuent ainsi, on ne pourra plus empêcher que le travail parlementaire se déroule normalement, en commission de l’Intérieur de la Chambre. Or, je rappelle qu’il faut répondre à la Cour d’Arbitrage et procéder à la scission.

Non, la Cour n’impose pas la scission. On peut répondre à l’arrêt par exemple en revenant aux anciennes circonscriptions ou en faisant coïncider BHV à l’ancienne province du Brabant.

EVR:Ce chapitre est clos. Les circonscriptions provinciales ont été réalisées par l’ancien gouvernement avec l’accord des francophones. Ces circonscriptions sont ce qu’elles sont. Retourner vers le passé est totalement “onbespreekbaar” pour les partis flamands. Je m’étonne que, du côté francophone, on n’ait pas encore compris que cette scission était essentielle pour assurer l’homogénéité linguistique de la Flandre.

Les francophones ne comprennent pas pourquoi quatre bourgmestres ne sont toujours pas nommés, un an après les élections.

EVR:C’est simple : ils ont envoyé des convocations électorales spontanément en français à des francophones alors que les circulaires prévoient que les francophones doivent en faire la demande avant de les recevoir.

Vous dites que les francophones disent “non” à tout. Les Flamands rejettent aussi toute compensation.

EVR:Je pense que les francophones sont aveugles et commettent des erreurs psychologiques en faisant croire que les réformes de l’Etat que nous réclamons conduisent au séparatisme. Ce n’est le cas. Il y a des arguments économiques, favorables à toutes les Régions, qui poussent à réclamer plus d’autonomie en matière d’emploi ou de fiscalité. Et en adoptant des comportements, comme ceux de lundi prochain, en contradiction avec les législations sur l’emploi des langues, on joue avec le feu. Où conduira cette escalade ?

A la fin de l’orange bleue ?

EVR:Je ne sais pas. Mais nous sommes de bonne volonté. Bart De Wever a fait des déclarations, démontrant qu’il était prêt à négocier, qui ont fâché certains de ses amis. Que voit-on chez les francophones ? Qu’ils sont prêts à transgresser la législation…

 

 

woensdag 17 oktober 2007

Inciviek

FDF-voorzitter Maingain roept alle Franstalige mandatarissen van de Rand op om voortaan nog enkel Frans te spreken op de gemeenteraden in de faciliteitengemeenten. In Kraainem, Wezembeek-Oppem en Linkebeek zijn voor maandag 22 october de gemeenteraden bijeengeroepen met als derde agendapunt “het basisrecht om Frans te spreken op gemeente-en OCMW-raden.” Maingain zet aan tot illegaliteit vermits de voertaal op gemeenteraden in de faciliteitengemeenten het Nederlands is. Het gaat hier bijgevolg over inciviek gedrag. Hierover interpelleer ik de Vlaamse Regering vandaag tijdens het vragenuur in het Vlaams Parlement. Hierbij ook de brief van Maingain aan de Franstalige mandatarissen. Moeten de Vlaamse onderhandelaars verder aan tafel zitten met deze inciviek?Minister Keulen moet de bijeenroeping van de gemeenteraden in Kraainem, Wezembeek-Oppem en Linkebeek op voorhand verbieden omdat de agenda manifest onwettige punten bevat.
In haar antwoord stelde de Vlaamse Regering dat, als zou blijken dat tijdens de gemeenteraadszittingen van maandag de taalwetten zouden worden geschonden,de Vlaamse Regering zal optreden en de beslissingen genomen op de gemeenteraad zal vernietigen.Wel zei de Vlaamse Regering dat ze in het kader van haar toezichtsbevoegdheid enkel aposteroiri kan optreden en niet kan verhinderen dat de gemeenteraden worden samengeroepen.

Bruxelles, le 15 octobre 2007

Soutien aux mandataires francophones de la périphérie

Présence aux conseils communaux de ce lundi 22 octobre à 20 h

Chères amies, chers amis,

Les mandataires francophones de la périphérie ont, à l’initiative des mandataires FDF, pris la décision de s’exprimer en français lors d’une prochaine séance du conseil communal.
Cette volonté de faire respecter l’usage du français dans les conseils communaux, malgré les manœuvres d’intimidation des autorités flamandes, doit être soutenue.
Dès lors, nous vous invitons à venir soutenir nos mandataires

Rendez-vous
le LUNDI 22 OCTOBRE A 20 H 00
à l’une des séances du conseil communal :
soit de Crainhem : 17, rue Arthur Dezangré à Crainhem
soit de Linkebeek : 2, place Communale à Linkebeek
soit de Wezembeek-Oppem : 134, rue Marcellis à Wezembeek-Oppem

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux et nombreuses, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération la meilleure.

Olivier MAINGAIN


ACTUELE VRAAG van Eric Van Rompuy

Vraagsteller: Vlaams volksvertegenwoordiger Eric Van Rompuy
Minister: De heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Onderwerp: Het gebruik van het Frans tijdens de gemeenteraden in Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem

Op maandag 22 oktober 2007 zijn in Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem de gemeenteraden samengeroepen met drie agendapunten: de benoeming van vier burgemeesters in de faciliteitengemeenten, een motie over de uitbreiding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en “ons basisrecht om Frans te spreken in de gemeenteraad, de politieraad, de OCMW-raad en de verscheidene commissies”. In een open brief van 15 oktober 2007 schrijft FDF-voorzitter Maingain dat de franstalige mandatarissen van de Rand beslist hebben zich in het Frans uit te drukken op de komende gemeenteraad in de drie faciliteitengemeenten. Hij roept op: « Faire respecter l’usage du français dans les conseils communaux, malgré les manoeuvres d’intimidation des autorités flamandes ». 
Uit tal van arresten van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof wordt gesteld dat in de faciliteitengemeenten het Nederlands de verplichte voertaal is op de gemeenteraad. Het agendapunt over het zgn. basisrecht om Frans te spreken is bijgevolg onwettelijk.

Vraag: Welke maatregelen overweegt de minister van Binnenlands Bestuur tegen het bijeenroepen van de gemeenteraden in Linkebeek, Kraainem en Wezembeek? Zal de minister het agendapunt waarin wordt gesteld dat voortaan Frans zal worden gesproken op de gemeenteraad in deze faciliteitengemeenten vernietigen?