donderdag 5 april 2007

Zalig Pasen

Normaal waren we dit jaar met Pasen in Rome. Gezondheidsperikelen hielden ons echter in Sterrebeek .Ik was er met Viviane en Heidi nochtans graag bij geweest in Rome voor de Paasviering. Nooit ben ik immers die stralende Paasdag van 1967 vergeten toen we met onze Retorika tijdens de Rome-reis op het Sint-Pietersplein de Paasmis konden bijwonen en de pauselijke zegen “Urbi et Orbi” en het “Zalig Pasen” van de toenmalige Paus Paulus mochten aanhoren. Veertig jaar later blijft voor mij dit Paasgebeuren verbonden met Rome.
Voor een christen is Pasen –meer nog dan Kerstmis- het feest van de vreugde. Christus is gestorven maar herrezen met Pasen. Hier ligt de kern van het christelijk geloof. Het geloof dat Christus is opgestaan en dat ook wij- met en na Hem- zullen verrijzen is het hart van de christelijke openbaring, het sluitstuk van het geloof. Er is hoop na dit leven. Ooit zijn we allen weer Samen .Pasen is geen uitleg voor Goede Vrijdag, wel een scheppend vervolg ervan.
Ook bij geloven bestaat twijfel. Zei Jezus niet op zijn Kruis:”eli,eli,lamma sabaktani”, dit is ”Mijn God, Mijn God waarom verlaat gij mij?” Het beeld van de lijdende Paus Johannes Paulus en zijn boodschap van hoop en verbondenheid over de dood heen zullen mij altijd bijblijven en hebben mijn geloof gesterkt. In zijn Paasboodschap met als titel ”De vreugde van het Geloven” zegt Kardinaal Danneels :”Een eeuwig leven met ziel en lichaam, dat is pas echt eeuwig leven en het is de kern van het credo”.
Ik lees vandaag dat de helft van de Vlamingen niet meer weet wat de betekenis is van Goede Vrijdag en Pasen. Arm Vlaanderen dat meer en meer wegzinkt in onverschilligheid en banaliteit .Velen beseffen echter niet wat ze missen. Het conciliedocument “ Gaudium et Spes” (Vreugde en Hoop) zou nochtans meer dan ooit actueel zijn maar wie is daar nog mee bezig? Ik maak mij daar geen enkele illusie meer over.
Op paasdag wordt schitterend weer verwacht. Heidi hoopt- nu we thuisblijven- dat de klokken van Rome tot hier komen .Wat is er heerlijker dan in de ochtendlijke dauw paaseieren te verstoppen achter bomen en struiken? We zullen er (misschien de laatste keer) met veel plezier vroeger voor opstaan .Daarna gaan we naar de Hoogmis.’s Namiddags is er de Ronde van Vlaanderen .Hopelijk met Tom Boonen als winnaar. Het wordt dan zeker een vrolijk Pasen want ik hoor van VRT-wielercommentator Michel Wuyts (“Vlaanderen,dat is koers”) dat dan in meer dan 200 kerken in Vlaanderen de klokken zullen luiden! Pasen in Vlaanderen.Dan toch een beetje het Rome-gevoel. Ik kijk ernaar uit. Zalig Pasen.