donderdag 1 maart 2007

Impasse totaal

Op mijn interpellatie vandaag in het Vlaams Parlement over het luchthavendossier van Zaventem was minister Kris Peeters duidelijk:

- De Brusselse geluidsnormen en het feit dat het innen van boetes nu door een milieuvereniging kan gebeuren i.p.v. de Brusselse overheid betekent dat de druk op de federale overheid verhoogt om nog meer vliegtuigen uit het Brussels luchtruim te houden door de aanpassing van de vliegroutes boven Vlaanderen.  Dit leidt tot meer geluidsbelasting in de Vlaamse rand van Brussel.
- De verlenging van de nacht van 6u naar 7u is voor de Vlaamse regering onaanvaardbaar.  In het jaar 2006 vonder er 24.761 vliegbewegingen plaats tijdens de periode van 23u tot 6u en 6.326 vliegbewegingen tijdens het ochtenduur van 6u tot 7u.  Vermits de nachtelijke routes het luchtruim van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest quasi ongemoeid laten, betekent dit dat er automatisch veel bijkomende vluchten over de Vlaamse rand zouden gaan.

Volgens minister Kris Peeters is een verlenging van de nacht van 6u tot 7u ’s morgens dan ook onbespreekbaar voor de Vlaamse Regering.  Vanuit Vlaams oogpunt een terechte houding.

De Brusselse minister van leefmilieu E. Huytebroeck koppelt het niet innen van boetes bij de overschrijding van de Brusselse geluidsnormen aan de verlenging van de nacht.  De patsituatie is nu volledig en een akkoord is verder weg dan ooit.
Als het dossier van de luchthaven is vastgelopen dan is het volgens minister Landuyt de schuld van de Gewesten die niet tot een akkoord komen.  Hijzelf en de federale regering treffen geen schuld.  Een onvoorstelbare afwenteling van verantwoordelijkheid.

Gisteren werd Guust Flater vijftig.  In het Zaventemdossier zijn Isabelle Durant, Bert Anciaux en Renaat Landuyt de trieste striphelden.  De bewoners uit de luchthavenregio kunnen met de fratsen in dit dossier niet meer lachen.  Vóór 1999 waren er elk jaar 300.000 vluchten boven Zaventem en haast niemand protesteerde.  Vandaag is het maatschappelijk draagvlak voor het luchthavengebeuren helemaal ondermijnd.

Het wordt dezer dagen weer kwalijk genomen als het “goed bestuur” van paars wordt bekritiseerd.  Maar wat zijn de prestaties van Anciaux en Landuyt anders dan “malgoverno” in de hoogste graad?