zondag 31 december 2006

Be free ook in 2007

Aan de trouwe lezers van onze website Be Free maken wij onze allerbeste wensen over voor 2007. Een goede gezondheid en veel geluk op alle vlak. Prosit Neujahr.
Ook in 2007 zetten we dit Dagboek verder. We sloten 2006 af met 60.000 bezoekers .In februari 2005 begonnen we dit Dagboek met 2.000 bezoekers per maand. De jongste 4 maanden is dit aantal gestegen tot gemiddeld 7.000 per maand (met een dagpiek van 1.278 op 4 december in volle Dedecker-crisis).
Ik beschouw mij niet als een journalist die het politieke leven commentarieert maar als een actor van het politieke gebeuren. Politieke weblogging is een nieuwe vorm van communicatie die deel uitmaakt van politieke actie.Tom Watson, Britse MP formuleert het zo:“I’m the first Westminster MP to have a blog,but I believe it will be the main method of communication for politicians within ten years.”(Watson,2005).
Sommigen nemen onze scherp geformuleerde meningen niet in dank af en hebben het over “frustraties afreageren op een weblog”. Be free laat zich hierdoor evenwel niet intimideren en zal met dezelfde openhartigheid blijven opereren trouw aan de boodschap die Herman mij gaf in juli 2004: “Maak gebruik van je “freedom of speech” als parlementslid .Misschien je laatste legislatuur maar herwin de energie van bij het begin van je loopbaan en de wijsheid van je laatste jaren. Be free and fare thou well ( Shakespeare, De Storm).En hij voegde eraan toe: “ Interesseer je niet aan je vijanden maar koester je vrienden .Ga in een boog om middelmatigheid en opportunisme heen. Je hebt niet de gave van het kuddedier.”
2006 was geen grand-cru jaar voor de Belgische politiek maar op mijn weblog ging het er toch fel aan toe. Hierbij bij wijze van jaaroverzicht enkele uitspraken uit mijn Dagboek.
Januari
- Tony Mary is na zijn uitlatingen op de VRT-nieuwjaarsreceptie onwaardig om de openbare omroep te blijven leiden. Hij verdient de rode kaart (18 jan.).
- “Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil”. Als de recepties van politieke partijen representatief zijn voor de mood van een partij dan is CD&V in topconditie. Het doet deugd voor al degenen die de catacomben van de oppositie hebben gekend (25 jan.-Tour & Taxis).
- Een” New Deal” voor België: Vlaanderen moet bij een volgende regeringsvorming spijkerharde garanties krijgen dat de sociaal-economische hefbomen naar de deelstaten worden overgeheveld (26 jan.)
- Jean-Marie Dedecker heeft dezelfde schaamteloosheid als Van Rossem. Dit loopt slecht af (27 jan.).
Februari
- “J’ai peur”. Koning Albert is bang voor “verkapt” separatisme (Toespraak voor de Gestelde Lichamen).Hij is hiermee de spreekbuis van de verborgen agenda van Verhofstadt: dit land moet na 2007 doorgaan met paars zonder New Deal voor België.
Verhofstadt probeert hiermee Leterme in het kamp te duwen van de separatisten (3 februari).
-“Spreken is zilver, zwijgen is goud”.Over de communicatie van CD&V (10 feb.)
Maart
- “De duif is dood, mijnheer”. Na 7 jaar liberaal bewind is de geloofwaardigheid weg. De liberalen klampen zich nog vast aan de glamour en de glitter van de macht, maar het is voorbij. Verhofstadt vertoont negationistische trekjes en een zinvol debat met hem is niet mogelijk: hij negeert de feiten (10 maart).
- “Lucky Patrick”.Vandaag is hij met Verhofstadt de enige overblijvende minister uit de Regeringen van de jaren tachtig .Van stoppen hoor ik niets meer. Integendeel (zaak Erdal-15 maart).
- Het is misschien oneerbiedig maar hij krijgt de allures van u weet wel: de zanger van “Chérie”. Chérie je t’aime, chérie je t’adore. Over Bert Anciaux in de rel over de subsidie van 60.000 euro aan Kate Ryan (16 maart).
April
- Liever geen akkoord dan een slecht akkoord. Er is nu genoeg geblunderd. Met Landuyt en Anciaux komt er nooit een evenwichtige oplossing voor Zaventem .Dan maar liever 2 jaar uitstel (12 april).
- Herman en Eric Van Rompuy in De Laatste Show en Heidi Van Rompuy met Britt Anciaux in de tabel van Mendelejev. De Van Rompuy’s zijn terug “sexy” (13 april).
- “Cela suffit”. Niet Leterme is “dangereux” maar het echt gevaarlijke spel wordt door de PS gespeeld. Hun eigen falen afwentelen op het “separatistische” Vlaanderen zal als een boomerang in hun gezicht terechtkomen (24 april).
- “De Mary saga”.Zonder vertrouwen tussen management, Raad van Bestuur en voogdijminister is het VRT-model niet werkzaam. Wie trekt hieruit de conclusie?(28 april).
- “J’en ai marre, Laurette”.Over haar falend beleid en uithaal naar de Vlamingen en Leterme (30 april).
Mei
- Over Joe Van Holsbeek: het gaat over normen en waarden, over opvoeding in het gezin, over onderlinge bijstand van mens tot mens. Het gaat over waar we met onze samenleving naartoe gaan (3 mei).
- “Tony Mary moet opstappen”.De figuur Mary schaadt de Openbare omroep. Het vertrouwen is weg .Uitspraak gedaan in Vlaams Parlement op 10 mei.
- Een clash tussen Janssens en Dewinter kan de sp.a misschien goed uitkomen maar duwt Vlaanderen naar een Tweestromenland. CD&V en VLD zijn gewaarschuwd (29 mei).
Juni
- Leterme is “l’homme à battre”. Zijn état de grâce is voorbij. Ze gaan hem proberen te pakken.(4 juni).
- “Go,proud Mary,go”. De Mary-saga heeft nu lang genoeg geduurd (22 juni).
Juli
- De Batselier gaat als voorzitter van het Vlaams Parlement weg in mineur.”Als ik de wedde van directeur van de Nationale Bank mag combineren met een uittredingsvergoeding als parlementsvoorzitter wil ik ook socialist zijn”. De Batselier reageert furieus tegen de uitspaken in dit Dagboek. Hij houdt zijn afscheidsrede in het VP tegen “politici die hun frustraties afreageren op hun weblog”.
Augustus-september
- De gemeenteraadsverkiezingen in Zaventem. Een positief project voor Zaventem.
Oktober
- “Nooit versagen”. CD&V- N-VA Zaventem treedt toe tot de coalitie. Na 18 jaar oppositie word ik opnieuw schepen in Zaventem.
- “Alles komt terug”.Dat Slangen opnieuw wordt binnengehaald vind ik goed nieuws. Zijn strategie (open debatcultuur, beloftecultuur, België modelstaat, het negeren van de communautaire thema’s) heeft de VLD ten gronde gericht. Nu wordt Verhofstadt gepromoot als de verzoener en de bruggenbouwer. Zijn remake zal vlug zijn doorprikt. De volgende verkiezingen zullen gaan over geloofwaardigheid en daar kunnen spindoctors na 8 jaar regeren niets meer aan doen (22 okt.).
November
- Magische 30 %: Een New Deal voor België zal er alleen komen als het Vlaams kartel electoraal sterk genoeg staat om te maken dat er zonder haar geen federale regering kan gevormd worden. Daarom moeten CD&V-N-VA in 2007 de magische grens van 30 % halen. De PS zal alleen bewegen als het Vlaams kartel incontournable wordt (26 november).
December
- Dedecker binnenhalen vloekt met respect. Geert Bourgeois is “un petit monsieur” als hij het Vlaams kartel wil opblazen voor Dedecker. Wie aan CD&V verwijt haar programma staatshervorming in te slikken onder druk van het ACW verdient niet langer ons vertrouwen en zou beter ontslag nemen (1 dec.).
- “Er is altijd een weg terug”. De N-VA is een te waardevolle stroming om in de houdgreep van één man terecht te komen. Ik heb De Wever altijd gewaardeerd om zijn duidelijke mening. Hij heeft zich evenwel vergist. Het is geen oneer dit te bekennen. Het kartel geeft ons een historische kans op meer Vlaamse autonomie. Die mag niet verloren gaan (3 dec.)
- ”Le grand Soir”. De Franstalige politici beseffen niet dat hoe meer deze fictie wordt opgevoerd, hoe groter de realiteitswaarde ervan wordt. Elke “non” brengt ons dichter bij de scheiding. De Big Bang wordt opnieuw actueel. En het zijn de franstaligen die hem dit keer op de agenda hebben gezet (14 dec.).

2007 is een verkiezingsjaar. Wordt het Verhofstadt III, Van de Lanotte I, Di Rupo I of krijgt CD&V-N-VA met Leterme een kans? Wat dan met de Vlaamse regering? Komt er een New Deal en wat moet die inhouden? Het worden boeiende tijden. Stem daarom geregeld af op deze website. Be free, u heeft goed gekozen. Prosit Neujahr!

 

 

 

zondag 24 december 2006

Zalig Kerstfeest

ERIC,VIVIANE en HEIDI WENSEN U EN UW FAMILIE EEN ZALIG EN GELUKKIG KERSTFEEST.

woensdag 20 december 2006

Herman over Verhofstadt

De Van Rompuy’s zijn op hun best als ze het over Verhofstadt hebben.Herman schreef vandaag een verhelderend stuk over Verhofstadt en de staatshervorming.Ik zou het niet beter kunnen.Daarom neem ik zijn stuk over.Het zal in 2007 zeer bruikbaar zijn in verkiezingsdebatten .Verplichte lektuur voor alle kartelkandidaten.
Door niet te willen spreken over de staatshervorming heeft Verhofstadt (VLD) het omgekeerde bereikt.
Wat is zijn “track record” inzake staatshervorming ?
In vorige Burgermanifesten stelde hij voor de staatshervorming van nul te herbeginnen. De bestaande wetten moesten verdwijnen wegens te ondoorzichtig.  Als hij spreekt van de chaos die het kartel zou aanrichten spreekt hij als een expert.
In 1999 onderschreef de VLD voorstellen inzake staatshervorming(resoluties van het Vlaams Parlement) die nu nog steeds door het Vlaams kartel worden verdedigd. In 2004 werden ze herhaald in het regeerakkoord van de Vlaamse regering.
In 2002 sprak de VLD zich uit voor het confederalisme - waarmee het kartel nu als staatsgevaarlijk doorgaat !  Op datzelfde congres was de VLD voorstander van een protocollaire monarchie (net geen republiek ...).
Die verregaande ideeën komen in botsing met de praktijk.
In 2001 brachten de zgn. Lambermontakkoorden inzake staatshervorming maar een toename mee van de bestaande uitgavenbevoegdheden met 0,5 pct. (sic !).
In de jaren 2003-2007 gebeurde er niets.  Het Forum leidde een virtueel of geen bestaan.
Natuurlijk was er geen chaos omdat er niets was ! De reden is dat het Franstalig “front du refus” alles weigerde.
Het BHV-verhaal is gekend.Ook hier woordbreuk.De VLD was bovendien bereid tot verregaande toegevingen in de Vlaamse rand rond Brussel.
De Achillespees van Verhofstadt is de geloofwaardigheid. Dat is ook waar inzake staatshervorming.
De Achillespees van België is de blokkering van het beleid door communautair verschillende visies.
Herman Van Rompuy (in zijn Dag voor Dag)-zie link hiernaast.
P.S. Ook Hermans’ analyse van het Vierde Burgermanifest in zijn Dag voor Dag (Campaigning is poetry.Governing is prose) is een aanrader en een must voor de kartelkandidaten.

donderdag 14 december 2006

Le Grand Soir

In zijn toespraak voor de Gestelde Lichamen (2 februari 2006) waarschuwde Koning Albert voor het confederale staatsmodel van het Vlaams kartel CD&V-N-VA.  Hij omschreef het als “omfloerst separatisme”.
In de zomermaanden lieten Di Rupo en Onkelinckx niet na de minister-president van Vlaanderen te kapitelen als “un homme dangereux” die het einde van België wil. 
Sinds enkele jaren wordt elke Vlaamse politicus die zich strijdbaar opstelt in een communautair dossier verweten “separatist” te zijn.  Wie regelmatig de Franstalige pers leest heeft de indruk dat een meerderheid van de Vlamingen droomt van “Le Grand Soir” van de Vlaamse onafhankelijkheid.  Dat 89% van de Franstaligen in een eerste reactie het nepjournaal over de Vlaamse onafhankelijkheid geloofde, wekt geen verwondering.  Men oogst wat men zelf heeft gezaaid.  In haar “docu-fiction” bracht RTBF een scenario naar voor dat door de Franstalige politici en media zelf elke dag wordt gevoed.
De verontwaardiging van Di Rupo en de franstalige partijvoorzitters is dan ook hypocriet.  Wie voorspelde het einde van België bij discussies over BHV en een nieuwe staatshervorming?  Di Rupo profileert zich in Wallonië als de behoeder van België en het institutionele status quo tegenover het “separatistische” en “egoïstische” Vlaanderen.Hij poogt hieruit electorale munt te slaan met de hoop premier te worden van een Regering zonder CD&V-N-VA.
Toen het Vlaams Parlement werkte aan een eigen Vlaamse grondwet vroeg een reporter van RTBF mij enkele maanden terug of dit het charter was voor een nieuwe Vlaamse Staat.  Mijn ontkennend antwoord bestempelde hij in het journaal als niet geloofwaardig.
Deze RTBF-uitzending is mijns inziens geen grap maar een bewuste strategie om de Franstalige publieke opinie bang te maken voor “Le Grand Soir” waar de Vlamingen zouden van dromen.  De Franstalige politici en media beseffen niet dat hoe meer deze fictie wordt opgevoerd hoe hoger de realiteitswaarde ervan wordt.
Koning Albert heeft nu stof voor zijn Kersttoespraak en de champagne in Laken om het verdwijnen van het Vlaams kartel kan terug naar de kelder.  De Big Bang wordt opnieuw actueel.En het zijn de franstaligen die hem dit keer op de agenda hebben gezet.

zaterdag 9 december 2006

We zullen doorgaan

Vorige week zondag stelde ik op deze website:er is altijd een weg terug.Mijn oproep werd op veel scepticisme onthaald.Vanavond kwam dan toch het goede nieuws:het Vlaams kartel gaat door. N-VA nam de juiste beslissing.De bladzijde JMD is omgedraaid.
CD&V en N-VA gaan met een sterke formatie naar de verkiezingen en kunnen nu resoluut werk maken van hun grote strategische doelstelling:meer Vlaamse autonomie.
CD&V koos de afgelopen dagen voor haar beginselen boven electoraal tactische overwegingen.De partij,Vandeurzen en Leterme komen met een versterkte geloofwaardigheid uit deze episode.En zoals mijn broer Herman al zo vaak zei:het probleem van de moderne politiek is de geloofwaardigheid.En die zal Verhofstadt met het schrijven van nieuwe Burgermanifesten niet meer terugwinnen.Paars en Slangen triomfeerden deze week.Hun vreugde was van korte duur.Wie “spint” verdwaalt in een spinneweb.In deze val is CD&V niet getrapt.Een keerpunt in de Vlaamse politiek.Deze week werd bewezen dat principes belangrijker zijn dan tactiek. Een les voor velen.