zondag 2 juli 2006

zelfrespect

Op 12 juli sluit het Vlaams Parlement het zittingsjaar 2005-2006 af met een debat over het sociaal-economisch actieplan van de Vlaamse Regering. Het wordt ook de laatste vergadering voorgezeten door Norbert Debatselier. Het afgelopen parlementaire jaar werd geen grand cru. De aanwezigheid van Villa Politica tijdens het vragenuurtje woensdagnamiddag heeft niet gezorgd voor meer spitse debatten. Van regeringszijde waren er weinig decretale initiatieven die aanleiding gaven tot maatschappelijke en politieke controverse. De veelkleurige samenstelling van de Vlaamse regering neutraliseert het debat binnen de meerderheid en de oppositie(VB en Groen!) is ronduit zwak.
Het staat nu reeds vast dat Marleen Vanderpoorten de opvolger wordt van Debatselier. Op 30 augustus zal het Vlaams Parlement vervroegd in een speciale zitting bijeenkomen om het akkoord te bevestigen dat in juli 2004 tot stand kwam bij de regeringsvorming. Debatselier kan dan vanaf eind augustus zijn functie opnemen als Directeur van de Nationale Bank, Marijke Dillen(VB)wordt vermeden als dienstdoend parlementsvoorzitter en Marleen Vanderpoorten kan deelnemen aan de verkiezingen in Lier met het aureool van parlementsvoorzitter. Iedereen bediend.
Dat het Vlaams Parlement zich leent tot zo’n scenario wijst op een gebrek aan zelfrespect.